spot_img

Phùng Hậu

4 POSTS0 COMMENTS
"Đối với con người chúng ta, việc chấp nhận lỗi lầm của chúng ta là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi họ làm chúng ta tốn tiền." - Jesse Livermore

Latest Articles